You’re So Beautiful ผลงานใหม่ “คริส พีรวัส” ร่วมกับ “Stokes Nielson”

You’re So Beautiful ผลงานใหม่ “คริส พีรวัส” ร่วมกับ “Stokes Nielson”

“คริส พีรวัส” ร่วมงานนักร้องนักดนตรีระดับโลก “Stokes Nielson” รับหน้าที่โปรดิวซ์ คว้า “เลิฟ” รับบทนางเอก MV “You’re So Beautiful” ถือเป็นการโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีให้แฟนๆ ได้เห็นกันอีกครั้ง สำหรับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์” สังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ล่าสุดผลงานเข้าตาจนได้ร่วมงานกับนักร้องนักดนตรีระดับโลกชาวอเมริกัน “Stokes Nielson” ในซิงเกิลใหม่ “You’re […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ตอนจบ EP.18 วันที่ 28 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ตอนจบ EP.18 วันที่ 28 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.18 ตอนจบ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.17 วันที่ 27 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.17 ตอนใหม่ล่าสุด วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.17 ตอนใหม่ล่าสุด วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.16 วันที่ 21 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.16 วันที่ 21 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.16 ตอนใหม่ล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.15 มีนตัวจริง Come back!

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.15 ตอนใหม่ล่าสุด วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.14 วันที่ 14 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.14 วันที่ 14 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.14 ตอนใหม่ล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.13 วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.13 วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.13 ตอนใหม่ล่าสุด วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.12 วันที่ 7 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.12 วันที่ 7 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.12 ตอนใหม่ล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.11 วันที่ 6 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.11 วันที่ 6 มิ.ย. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.11 ตอนใหม่ล่าสุด วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.10 วันที่ 31 พ.ค. 63

ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน EP.10 ตอนใหม่ล่าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:30 น. ทาง GMM25 คลิกดูย้อนหลังทุกตอน > ดูย้อนหลัง Who Are You เธอคนนั้น คือฉันอีกคน ครบทุกตอน […] Read More