2018 IU 10th Anniversary Tour Concert in Bangkok คุ้มค่าการรอคอยกว่า 10 ปี

2018 IU 10th Anniversary Tour Concert in Bangkok Poster

2018 IU 10th Anniversary Tour Concert in Bangkok คุ้มค่าการรอคอยกว่า 10 ปี “ยูแอนาชาวไทย” กรี๊ดสนั่น สุดฟิน “ไอยู อี จี-อึน” เปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในไทย สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานกว่า 10 ปี ของเหล่ายูแอนาชาวไทย ควีน เจ เอนท์ […] Read More