เคลียร์ทุกข้อสงสัย เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com 
ชอบบทความนี้ แชร์ได้เลยจ้า
 •  
 •  
 •  
 •   

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com

เครดิตจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

คำถาม : ต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่หรือไม่ ?

คำตอบ : ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 

เราไม่ทิ้งกัน.com

คำถาม : เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการได้ไหม ?
คำตอบ : ไม่ห้ามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องมีคุณสมบัติครบ คือ

 • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
 • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
 • ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

เราไม่ทิ้งกัน.com

คำถาม : ได้เงินเมื่อไหร่ ?
คำตอบ : เร็วสุด 7 วันทำการ หลังลงทะเบียน (ถ้าข้อมูลถูกต้อง คุณสมบัติครบถ้วน)
โดยได้รับเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 63)

เราไม่ทิ้งกัน.com

คำถาม : เตรียมตัวลงทะเบียนอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
คำตอบ :

 • บัตรประชาชน (ใช้เลขหน้าบัตรและหลังบัตรประชาชน)
 • เบอร์โทรที่ติดต่อได้ ย้ำ มือถือของตัวเองหรือคนใกล้ชิด
 • คิดไว้ก่อนเลยว่าจะรับโอนเงินทางไหน ระหว่างบัญชีธนาคาร ธนาคารอะไรก็ได้ แต่ชื่อนามสกุลต้องตรงกัน
 • หรือ พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการทำงาน
 • ผลกระทบจาก Covid-19 

เราไม่ทิ้งกัน.com

คำถาม : ลงทะเบียนที่ไหน ? ลงทะเบียนอย่างไร ?
คำตอบ : www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

 • เริ่ม 6 โมงเย็น เสาร์ที่ 28 มี.ค. 63
 • ไม่ต้องไปสาขาธนาคาร
 • อยู่บ้านทำเองดีที่สุด ให้ญาติ ให้เพื่อนช่วยลงได้ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 • มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดใหม่ ใช้ได้เลย
 • สงสัย โทร 02 111 1144

เราไม่ทิ้งกัน.com

ตัวอย่าง !! วิธีการลงทะเบียนมาตรการ #เยียวยา5000 หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

เราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียน

โปรดระวังเว็บไซต์ปลอมกันด้วยนะจ๊ะ ❌ เช็กตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 

เราไม่ทิ้งกัน ระวังเว็บปลอม

คำถาม : มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ช่วยใครบ้าง ?
คำตอบ : ช่วย แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ เน้น คนทำงาน ที่เดือดร้อนจาก Covid-19 เช่น

 • ถูกเลิกจ้าง
 • โดนลดเวลาทำงานที่ส่งผลต่อรายได้
 • โดนลดเงินเดือน
 • สถานประกอบการถูกปิด

เราไม่ทิ้งกัน.com


มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สาระสำคัญของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการฯ)
ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เราไม่ทิ้งกัน.com
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
รัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามข้อ 1.2 แต่ละราย (หนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ) โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ปิดลงทะเบียน 5 พันยอดทะลุ 28 ล้านคน | ข่าวช่องวัน | one31

ติดตาม ReviewsPooH ที่นี่

Website : www.reviewspooh.com

Instagram : @reviewpooh

Facebook Page : @reviewpooh

Youtube :